Lilly Johanna Fryklund

Födelsedatum:1912-11-18
Dödsdatum:2003-08-09
Gravnummer:3 15 87-88

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors