Olof Emanuel Bergman

Födelsedatum:1902-07-28
Dödsdatum:1964-10-12
Gravnummer:3 15 33-34

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors