Rolf Henry Berglund

Födelsedatum:1931-07-10
Dödsdatum:2014-05-04
Gravnummer:3 15 107-108

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors