Ruth Näsman

Födelsedatum:1928-09-08
Dödsdatum:2018-04-19
Gravnummer:3 15 155-156

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors