Sten Erik Skoglund

Födelsedatum:1955-08-07
Dödsdatum:2007-10-19
Gravnummer:3 15 45-46

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors