Torsten Nordlöf

Födelsedatum:1906-10-08
Dödsdatum:1925-04-06
Gravnummer:3 15 59-60A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors