Astrid Chatrin Bodén

Födelsedatum:1950-01-25
Dödsdatum:1950-11-26
Gravnummer:3 16 9-10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors