Anna Beata Lindgren

Födelsedatum:1857-05-17
Dödsdatum:1933-02-23
Gravnummer:3 33 1-3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors