Anna Fröhlander

Födelsedatum:1881-01-14
Dödsdatum:1939-03-24
Gravnummer:3 33 4-7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors