Erik Emanuel Dahlén

Födelsedatum:1913-04-29
Dödsdatum:1973-09-17
Gravnummer:3 33 38-41

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors