Sture Carlström

Födelsedatum:1932-12-03
Dödsdatum:2018-03-15
Gravnummer:3 33 42-45

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors