Essi Ingeborg Nordin

Födelsedatum:1902-07-06
Dödsdatum:1941-01-19
Gravnummer:3 36 1-4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors