Stina Brita Nyman

Födelsedatum:1873-09-12
Dödsdatum:1960-11-06
Gravnummer:3 36 13-16

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors