Adéle Elisabet Nordlöf

1914-08-16 Födelsedatum
2010-02-05 Dödsdatum

3 43 17-18

Nora kyrkogård

Kramfors pastorat

Sverige, Västernorrland

Kramfors pastorat

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

Gravsatta inom samma gravplats