Albert Folke Em. Nordlund

1912-08-30 Födelsedatum
2000-08-14 Dödsdatum

3 43 27-28

Nora kyrkogård

Kramfors pastorat

Sverige, Västernorrland

Kramfors pastorat

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

Gravsatta inom samma gravplats