Börje Andersson

Födelsedatum:1933-09-04
Dödsdatum:2010-01-31
Gravnummer:3 43 91-92

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors