Erik Arvid Lundgren

1920-12-22 Födelsedatum
2007-11-14 Dödsdatum

3 43 75-76

Nora kyrkogård

Kramfors pastorat

Sverige, Västernorrland

Kramfors pastorat

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

Gravsatta inom samma gravplats