Erik Richard Broberg

Födelsedatum:1920-04-27
Dödsdatum:1998-06-03
Gravnummer:3 43 21-22

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors