Irene Hägglund

1918-01-16 Födelsedatum
2001-05-28 Dödsdatum

3 43 71-72

Nora kyrkogård

Kramfors pastorat

Sverige, Västernorrland

Kramfors pastorat

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

Gravsatta inom samma gravplats