Lars Henrik Norberg

1925-01-21 Födelsedatum
1999-12-03 Dödsdatum

3 43 25-26

Nora kyrkogård

Kramfors pastorat

Sverige, Västernorrland

Kramfors pastorat

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

Gravsatta inom samma gravplats