Maria Kristina Sundin

Födelsedatum:1961-11-10
Dödsdatum:2020-09-08
Gravnummer:3 43 35-37

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors