Osvald Stig Göran Bergström

Födelsedatum:1949-07-23
Dödsdatum:2013-06-22
Gravnummer:3 43 87-88

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors