Per Anders Valter Nordlöf

Murare

1912-07-24 Födelsedatum
1993-10-13 Dödsdatum

3 43 47-48

Nora kyrkogård

Kramfors pastorat

Sverige, Västernorrland

Kramfors pastorat

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

Gravsatta inom samma gravplats