Per Ragnar Nylén

Födelsedatum:1919-05-15
Dödsdatum:1992-09-20
Gravnummer:3 43 55-56

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors