Sven Erik Strömberg

Födelsedatum:1933-07-17
Dödsdatum:2020-01-29
Gravnummer:3 43 53-54

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors