Sven Gustaf Sondell

Födelsedatum:1919-11-05
Dödsdatum:2008-07-03
Gravnummer:3 43 89-90

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors