Maria Norberg

Födelsedatum:1903-10-18
Dödsdatum:2001-04-27
Gravnummer:3 45 18-19

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors