Olga Kristina Ivarsson

Födelsedatum:1899-04-01
Dödsdatum:1996-01-30
Gravnummer:3 45 22-23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors