Sture Frölén

Födelsedatum:1933-01-12
Dödsdatum:2000-06-04
Gravnummer:3 45 8-11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors