Verner Ellvin Hansson

Födelsedatum:1905-11-25
Dödsdatum:1992-03-19
Gravnummer:3 45 26-27

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors