Kristianstads pastorat

Snapphanevägen 50
291 22 Kristianstad

044 7806436

kristianstads.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kristianstad

Kyrkogårdar