Erik Harald Lundquist

Hem.äg. | Torkelstorp 4:1

1901-10-12 Födelsedatum
1987-12-04 Dödsdatum

Gravsatt: 1987-12-16

Kungsbacka-Hanhals församling

0300-569829

kungsbacka.skogskyrkogarden@svenskakyrkan.se

Box 102 18
434 23 Kungsbacka

Gravsatta inom samma gravplats