Evert Börjesson

Födelsedatum:1914-03-24
Dödsdatum:2003-08-03
Gravsatt:2003-08-15
Ort:Ölmevalla
Område: 1
Gravnummer:HÖ 1 64

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kungsbacka-Hanhals församling

Box 102 18
434 23 Kungsbacka

0300-569829

kungsbacka.skogskyrkogarden@svenskakyrkan.se