Kirsten Bengtsson

Födelsedatum:1927-05-16
Dödsdatum:2016-05-04
Gravsatt:2016-07-07
Ort:Kungsbacka
Gravnummer:HÖ 10 14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kungsbacka-Hanhals församling

Box 102 18
434 23 Kungsbacka

0300-569829

kungsbacka.skogskyrkogarden@svenskakyrkan.se