Kirsten Bengtsson

Kungsbacka

1927-05-16 Födelsedatum
2016-05-04 Dödsdatum

Gravsatt: 2016-07-07

Kungsbacka-Hanhals församling

0300-569829

kungsbacka.skogskyrkogarden@svenskakyrkan.se

Box 102 18
434 23 Kungsbacka

Gravsatta inom samma gravplats