Kvismare församling

Göksholmsvägen 6
71572 Stora Mellösa

019-586100

kvismare.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kvismare

Kyrkogårdar