Erik Gustav Erland Anners

Födelsedatum:1916-06-08
Dödsdatum:1997-09-22
Gravsatt:1998-06-26
Ort:Danderyd
Gravnummer:GK GRAV 1

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Långsele Graninge o Helgums pastorat

Hamre 230
882 91 LÅNGSELE

0620-200 16

langsele.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/langsele

Graninge Kyrkogård

Hamre 230
882 91 Långsele

langsele.pastorat@svenskakyrkan.se