Lidingö församling

Kontaktinformation
Lidingö församling

08-41084710

lidingo.kyrkogard@svenskakyrkan.se

lidingoforsamling.se

Box 1029
18121 LIDINGÖ