Lilla Edets pastorat

Fuxernavägen 8
463 33 Lilla Edet

0520-494700

lillaedets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lillaedet

Kyrkogårdar