Lindberga församling

Kontaktinformation
Lindberga församling

0340-641111

lindberga.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lindberga

Lindbergs förs.hem
432 92 VARBERG