Albin Severius Andersson

Födelsedatum:1881-06-20
Dödsdatum:1950-10-14
Gravnummer:1 Kv03 78

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Lindome församling

Annestorpsvägen 1
43733 Lindome

031-996860

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lindome