Anders Edvard Andersson

Födelsedatum:1836-02-18
Dödsdatum:1902-10-05
Gravnummer:1 Kv03 85

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Lindome församling

Annestorpsvägen 1
43733 Lindome

031-996860

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lindome