Anders Vilhelm Andersson

Födelsedatum:1892-01-08
Dödsdatum:1983-03-22
Gravnummer:1 Kv03 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Lindome församling

Annestorpsvägen 1
43733 Lindome

031-996860

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lindome