Anna Beata Andersson

Födelsedatum:1882-06-11
Dödsdatum:1975-07-04
Gravnummer:1 Kv03 28

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Lindome församling

Annestorpsvägen 1
43733 Lindome

031-996860

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lindome