Anna Kristina Andersson

Födelsedatum:1834
Dödsdatum:1893-08-12
Gravnummer:1 Kv03 152

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Lindome församling

Annestorpsvägen 1
43733 Lindome

031-996860

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lindome