Anton Andersson

Födelsedatum:1871-07-09
Dödsdatum:1919-11-14
Gravnummer:1 Kv03 101

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Lindome församling

Annestorpsvägen 1
43733 Lindome

031-996860

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lindome