Emma Kristina Gunnesson

Födelsedatum:1866-12-26
Dödsdatum:1957-12-08
Gravnummer:1 Kv09 8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Lindome församling

Annestorpsvägen 1
43733 Lindome

031-996860

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lindome