Maria Kristina Andersson

Födelsedatum:1858-03-14
Dödsdatum:1925-08-26
Gravnummer:1 Kv09 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Lindome församling

Annestorpsvägen 1
43733 Lindome

031-996860

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lindome