Axel Teodor Adolfsson

Födelsedatum:1876-04-28
Dödsdatum:1923-02-20
Gravnummer:1 Kv11 27

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Lindome församling

Annestorpsvägen 1
43733 Lindome

031-996860

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lindome