Oskar Leonard Björklind

Födelsedatum:1883-05-30
Dödsdatum:1961-01-12
Gravnummer:1 Kv11 26

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Lindome församling

Annestorpsvägen 1
43733 Lindome

031-996860

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lindome