Erik Gunnar Andersson

Födelsedatum:1922-02-15
Dödsdatum:1992-08-25
Gravnummer:1 Kv13 29

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Lindome församling

Annestorpsvägen 1
43733 Lindome

031-996860

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lindome